Wysokości świadczeń w roku 2017

W 2017 roku  kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł, a w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kwota ta wynosi 764 zł na osobę. Wyższy jest też zasiłek rodzinny oraz dodatki.

 Bez zmian pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1 922 zł na osobę.

Nastąpił wzrost kwoty zasiłków rodzinnych i dodatków :
Od 1 listopada 2016 r.:do 31 października 2017r. :
- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat wzrósł z 89 zł do 95 zł;
- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia  do ukończenia 18 roku życia lat wzrósł ze 118 zł do 124 zł;
- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia wzrósł ze 129 zł do 135 zł.

Wzrosną także niektóre dodatki do zasiłku rodzinnego:
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wzrósł ze 185 zł do 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci;
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
-    do 5. roku życia wzrósł z 80 zł do 90 zł;
-    powyżej 5. roku życia – ze 100 zł do  110 zł;
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
-   na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wzrósł ze 105 zł do 113 zł;
-   na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – wzrósł z 63 zł do kwoty 69 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej został podwyższony z 90 zł do 95 zł.

W dniu 14 listopada 2016 roku  w Monitorze Polskim (M.P. z 2016 r. poz. 1103) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017. Od 1 stycznia 2017 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1406,00 zł miesięcznie.

Script logo