Opiekun prawny

OPIEKUN PRAWNY
to osoba powołana do ochrony interesów osobistych i majątkowych osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.
Ustanowienie  opiekuna może zostać dokonane wyłącznie przez sąd rejonowy, którym jest wydział rodzinny i nieletnich
Opiekunem może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a jednocześnie osobą posiadającą pełnię  praw publicznych.

W załączeniu ulotka informacyjna

Script logo