Wolontariat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie zaprasza wszystkich zainteresowanych wolontariatem na dwudniowe szkolenie z zakresu świadczenia usług na rzecz osób starszych.

termin 22 i 23 sierpnia 2018 roku. Szczegóły w zakładce Aktualności

PROJEKT SOCJALNY „DLA MNIE - DLA CIEBIE - DLA NAS”

ORGANIZACJA SIECI WOLONTARIATU NA TERENIE MIASTA OŁAWA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY OSÓB STARSZYCH
W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

    Projekt zakłada rozwój wolontariatu opiekuńczego wśród społeczności lokalnej, będzie również rozwinięciem oferty pomocowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie.
    Poprzez zaangażowanie lokalnej społeczności, zapewnione zostanie dodatkowe wsparcie osobom niesamodzielnym ze względu na wiek lub chorobę. Odbiorcami pomocy będą również opiekunowie rodzinni, potrzebujący wsparcia i wytchnienia od codziennego sprawowania opieki nad swoimi bliskimi niesamodzielnymi w domach.
    W pierwszej kolejności wsparciem zostaną objęte osoby w wieku powyżej 65 roku życia, korzystające z pomocy społecznej, w tym z pomocy usługowej w tut. Ośrodku.
    Planuje się objęcie wsparciem również rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi oraz osoby starsze, pobierające zasiłek pielęgnacyjny.
    Zanim wolontariusze zostaną przydzieleni do pomocy osobom starszym odbędą rozmowy z psychologiem, mające na celu określenie ich motywacji, predyspozycji do pomocy drugiemu człowiekowi. Następnie wolontariusze - osoby pełnoletnie, zostaną przeszkoleni przez pracowników socjalnych, psychologa MOPS, z zakresu komunikacji, problemów i potrzeb osób starszych.
    Z każdym z wolontariuszy zostanie zawarte pisemne porozumienie o współpracy.

    Projekt socjalny realizowany jest w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny o specjalności praca socjalna z osobami starszymi.

Wolontariat na rzecz osób objętych wsparciem  to bezpłatne, dobrowolne, świadome  działanie, bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem – rozmowy, wyjście na spacer, czasem pomoc w codziennych czynnościach  (nie pielęgnacyjnych!).

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do MOPS  w Oławie
 ul. 3 Maja 18g/u:
- pok. 20 (budynek B) , tel. 503 983 942
- pok. 10 (budynek A) tel. 503 983 861

od poniedziałku do piątku od godz. 13.00 do godz.15.00

e-mail: efs@mopsolawa.pl

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
1 sierpnia 2018 r., godz. 13.00

Sala konferencyjna MOPS

Script logo