Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych . Oświadczenie w sprawie
dostępności  ma zastosowanie do strony informacyjnej https://www.mopsolawa.pl/  

Dane teleadresowe jednostki:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie
Ul. 3 Maja 18 g/u
55-200 Oława
Telefon: 71 726 36 46
Email: mopsolawa@poczta.onet.pl

Data publikacji strony internetowej 2015-06-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji 2023-03-31

Podkreślić należy, że strona ma jedynie charakter informacyjny, nie zawiera elementów serwisu BIP.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


*zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego – zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
* linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości,
* pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Oczywistym jest, że nie dotyczy to przypadków kiedy publikowany plik jest formularzem do wypełnienia.
Niektóre pliki PDF są w formie skanów – zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej. Nieczytelne przez czytniki ekranu pliki PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych
narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/
W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do MOPS w Oławie nr tel. 71 726 36 46 (sekretariat)  w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Deklarację uaktualniono w dniu 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności Cezary Mirecki
e-mail: info@mopsolawa.pl
telefon 71 726 36 46

Script logo