Strona główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 3-Maja 18 g/u,   55-200 Oława

Tel. 71 7263646

Numer rachunku bankowego (zwroty, odpłatności, nienależnie pobrane zasiłki i świadczenia) 54 1090 2428 0000 0006 1407 9597

Numer rachunku bankowego (wpłaty zadłużenia alimentacyjnego) 71 1090 2428 0000 0001 0477 0315

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek piątek 7.30 - 15.30
środa 8.00 - 16.00

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 7.30 - 9.00 i 13.00-15.30
środa 8.00 - 16.00

 

Asystenci Rodziny przyjmują interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7.30 do 9.00
środa  od 8.00 do 16.00

Psycholog przyjmuje interesantów:
poniedziałek, wtorek  od 7.30 do 14.30

Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej przyjmuje interesantów:
od poniedziałku  do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00


Pracownicy sekcji ds. dodatków mieszkaniowych przyjmują interesantów:
poniedziałek - piątek, 8.00 - 12.00 i 14.00-15.30

Pracownicy sekcji ds. świadczeń rodzinnych przyjmują interesantów:
poniedziałek - piątek, 8.00 - 10.00 i 14.00-15.30

 

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych przyjmuje interesantów:
od poniedziałku  do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00

Dyrektor

przyjmuje interesantów w środy 14.30 - 16.00

email:  mopsolawa@poczta.onet.pl

 KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie
 art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
w związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w zbiorach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie, niezbędnych do realizacji zadań statutowych MOPS
 informujemy, że:
1) administratorem w/w przetwarzanych  danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie z siedzibą przy ul. 3-Maja18 g/u, tel. 71 7263646;
2) w MOPS Oława został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych – email: mopsolawa@poczta.onet.pl , ul.3-Maja 18g/u, 55-200 Oława;
3) wszystkie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań objętych działalnością statutową MOPS w Oławie;
4) dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym wyłącznie z mocy prawa;
5) okres przechowywania danych osobowych jest nie dłuższy niż 10 lat, a przypadku przechowywania danych osobowych w systemie elektronicznym - bezterminowy;
6) osoby,których dane są przetwarzane w MOPS w Oławie na podstawie udzielonej zgody, mają prawo do jej cofnięcia w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem.;
7) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego [tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-1930) przy ul. Stawki 2];
8) informujemy, że podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkować zawarcie umowy. W przypadku odmowy podania danych konsekwencją może być odstąpienie od rozpatrywania sprawy dotyczącej odmawiającego.

Script logo