Strona główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 3-Maja 18 g/u,   55-200 Oława

Tel. 71 7263646

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek piątek 7.30 - 15.30
środa 8.00 - 16.00

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 7.30 - 9.00 i 13.00-15.30
środa 8.00 - 16.00

 

Asystenci Rodziny przyjmują interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7.30 do 9.00
środa  od 8.00 do 16.00

Psycholog przyjmuje interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek piątek  od 7.30 do 15.30
środa  od 8.00  do 16.00

Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej przyjmuje interesantów:
od poniedziałku  do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00


Pracownicy sekcji ds. dodatków mieszkaniowych przyjmują interesantów:
poniedziałek - piątek, 8.00 - 12.00 i 14.00-15.30

Pracownicy sekcji ds. świadczeń rodzinnych przyjmują interesantów:
poniedziałek - piątek, 8.00 - 12.00 i 14.00-15.30

 

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych przyjmuje interesantów:
od poniedziałku  do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00

Dyrektor

przyjmuje interesantów w środy 14.30 - 16.00

email:  mopsolawa@poczta.onet.pl

 

Script logo