Kasa

Kasa otwarta codziennie w godzinach 11.00 - 14.00

Wypłaty zasiłków stałych i okresowych w dwa ostatnie dni każdego miesiąca.

Wypłaty Świadczeń Rodzinnych wg grafiku.

Podstawą wypłaty zasiłków jest okazanie:
- dowodu tożsamości,
- decyzji administracyjnej

W przypadku pobierania zasiłków za osoby trzecie należy przedłożyć dodatkowo pisemne upoważnienie potwierdzone przez (zależnie od rodzaju świadczenia) pracownika socjalnego lub pracownika sekcji świadczeń rodzinnych.

Uwaga!!

Po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się.

 

Script logo