Wysokość swiadczeń od XI-2015

Od 1 listopada br. wzrosło kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wyższy jest też zasiłek rodzinny oraz dodatki.
Kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych zostaną podniesione dwuetapowo: od 1 listopada 2015 r. oraz  od 1 listopada 2017 r.
Od 1 listopada br. wzrosły o 100 zł kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Kryterium ogólne, obecnie określone na 574 zł neto na osobę w rodzinie, wynosi 674 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ta kwota wzrosła z 664 zł do 764 zł Tym samym, kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego także wzrosło z 664 zł do 764 zł. Bez zmian pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1 922 zł na osobę.
To pierwszy etap wzrostu tych kryteriów. Od 1 listopada 2017 r. zostaną one podwyższone o 80 zł.

Wzrost  zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego będzie odbywał się w trzech etapach. Pierwszy etap wzrostu kwot zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego nastąpił od 1 listopada 2015 r.

Od 1 listopada 2015 r.:
- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat wzrósł z 77 zł do 89 zł;
- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 6-18 lat wzrósł ze 106 zł do 118 zł;
- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 19-23 lata wzrósł ze 115 zł do 129 zł.

Wzrosną także niektóre dodatki do zasiłku rodzinnego:
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wzrósł ze 170 zł do 185 zł, nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci;  w przypadku dziecka niepełnosprawnego - z 250 zł do 265 zł  (nie więcej niż 530 zł na wszystkie dzieci)
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
-    do 5. roku życia wzrósł z 60 zł do 80 zł;
-    powyżej 5. roku życia – z 80 zł do  100 zł;
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
-   na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wzrósł z 90 zł do 105 zł;
-   na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – wzrósł z 50 zł do kwoty 63 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej został podwyższony z 80 zł do 90 zł.

Kolejny wzrost kwot zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w ramach weryfikacji przeprowadzonej w 2015 r. nastąpi od 1 listopada 2016 r. oraz od 1 listopada 2017 r.

Script logo