Wykład otwarty: Problemy psychiczne dzieci i młodzieży.

Wg. Światowej Organizacja Zdrowia depresję przejawia ok. 0,5% dzieci przedszkolnych, około 2% uczniów podstawówki i aż 4-8% nastolatków. To dane ogólnoświatowe. W Europie odsetek dzieci cierpiących na depresję jest znacznie większy, a samobójstwo w grupie młodzieży jest trzecią przyczyna zgonów. Badania Polskie także wskazują na znaczne rozpowszechnienie depresji w populacji młodzieży.

Dzieci mogą nie radzić sobie z problemami psychicznymi, bać się o nich rozmawiać. Rodzice zaś ich nie dostrzegać, nie mieć wystarczającej wiedzy lub nawet lekceważyć problem.

Jakie są objawy depresji u dzieci, co dzieje się, gdy dziecko jest w kryzysie? Jak pomóc dziecku?


 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza rodziców na wykład otwarty
 wtorek 15.10.2019 o 16.30 sala Oławskiego Centrum Rozwoju Społecznego ul. 3 Maja 18 i/u

Script logo