Wsparcie psychologiczne w okresie epidemii

W związku z zagrożeniem koronawirusem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie uruchamia telefoniczne wsparcie psychologiczne skierowane do mieszkańców, u których pojawiają się trudności emocjonalne, czują strach i obawę przed zrażeniem  oraz w innych przypadkach nieradzenia sobie emocjonalnie z epidemią.


Godziny działania telefonów:

nr telefonu 513 832 939
poniedziałek i wtorek od 8.00 do 14.30

nr telefonu 724 067 339
wtorek 16.00-19.00


Ponadto wsparcia w kryzysie udzielają także pracownicy socjalni:

Jana Falikowski tel. 515 911 422
Małgorzata Kubów-Diaczek tel. 515 911 458
Jolanta Macyszyn tel. 515 911 465
Marta Michalska tel. 503 983 861
Aleksandra Szczypka tel. 503 983 861
Małgorzata Tarnowska tel. 503 983 887

Sabina Hoffmann tel. 515 911 474

Anna Tetlak-Pękala tel. 515 911 434

Agnieszka Smolnicka tel. 515 911 433

Wsparcie udzielane jest w godzinach pracy Ośrodka.

Script logo