Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze rodziców X-XII 2020

Program wspierania i podnoszenia kompetencji wychowawczych adresowany jest między innymi do rodziców mających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, do rodziców skierowanych na zajęcia przez pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz przez Sąd Rejonowy w Oławie. Zapraszamy również wszystkich, którzy  po prostu  chcą  zwiększyć swoją wiedzę i kompetencje.
Zajęcia przeznaczone są dla mieszkańców Oławy. Czas trwania kursu: 22 godziny.

Warsztaty o charakterze psychoedukacyjnym pomogą:

  • znaleźć rozwiązania dla codziennych problemów wychowawczych
  • spojrzeć na rodzicielstwo z szerszej perspektywy
  • zrozumieć świat przeżyć swojego dziecka
  • rozwijać i poprawiać umiejętności komunikacyjne ze swoim dzieckiem
  • pomóc dziecku by lepiej radziło sobie z własnymi uczuciami
  • stosować metody wychowawcze oparte na współpracy i pozytywnym motywowaniu
  • popracować nad poprawą kontaktu z dzieckiem poprzez budowanie więzi i rozwijanie relacji opartej na dialogu


Termin realizacji programu przewidziany jest na okres od 20 X do 15 XII 2020. Ze względów epidemicznych zajęcia będą miały formę hybrydową: część zajęć odbędzie się w sali wykładowej w MOPS, część zaś internetowo z wykorzystaniem samokształcenia. Zajęcia odbywać się będą w godzinach 10.00 -12.00

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub  mailowy
tel: 513832939 ( poniedziałki i wtorki od 7.30 do 14.30) e-mail: psycholog@mopsolawa.pl

Script logo