Warsztaty wzmacniajace kompetencje rodzicielskie

Zapraszamy na warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie.

Realizacja programu przewidziana jest na okres od 27.04 do 22.06.2021.

Zajęcia odbywać się będą we wtorki, począwszy od 27.04.2021, w godzinach 10.00 -11.30.

Spotkanie, organizacyjne w dniu 27.04 o godzinie 10.00 odbędzie się w sali konferencyjnej Oławskiego Centrum  Rozwoju Społecznego ( tuż obok budynku MOPS w Oławie) ul. 3 maja 18 i/u.

Ze względów epidemicznych  pozostałe zajęcia będą miały formę spotkań zdalnych.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu w dniu 26.04. w godzinach 8.00-15.00 pod numerem telefonu  513832939.

Script logo