WARSZTATY EDUKACYJNE WZMACNIAJĄCE KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE RODZICÓW

Program wspierania i podnoszenia kompetencji wychowawczych adresowany jest do wszystkich  rodziców, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności. Także do tych, którzy mają trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, do rodziców skierowanych na zajęcia przez pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz przez Sąd Rejonowy w Oławie. 

Zajęcia przeznaczone są dla mieszkańców Oławy i są bezpłatne.

Termin realizacji programu przewidziany jest na okres od 21.02.2023 do 28.04. 2023.

Zajęcia odbywać się będą we wtorki począwszy od 21.02 w godzinach 11.30-13.00 ( w każdy wtorek) . Pierwsze spotkanie w dniu 21.02 odbędzie się w sali konferencyjnej Oławskiego Centrum  Rozwoju Społecznego ( tuż obok budynku MOPS w Oławie) ul. 3 maja 18 i/u.

Zapisy na zajęcia odbywają się po wstępnej rozmowie kwalifikującej.

Więcej informacji pod numerem telefonu 513 832 939 ( poniedziałek- środa) lub adresem e-mail: psycholog@mopsolawa.pl

Script logo