WARSZTATY EDUKACYJNE WZMACNIAJĄCE KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE RODZICÓW

Program wspierania i podnoszenia kompetencji wychowawczych adresowany jest między innymi do rodziców mających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, do rodziców skierowanych na zajęcia przez pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz przez Sąd Rejonowy w Oławie. Zapraszamy również wszystkich, którzy  po prostu  chcą  zwiększyć swoją wiedzę i kompetencje. Zajęcia przeznaczone są dla mieszkańców Oławy.

Termin realizacji programu przewidziany jest na okres od 15.03.2022 do 14.05. 2022. Zajęcia odbywać się będą we wtorki począwszy od 15.03 w godzinach 11.00-13.00 ( w każdy wtorek) . Pierwsze spotkanie w dniu 15.03 odbędzie się w sali konferencyjnej Oławskiego Centrum  Rozwoju Społecznego ( tuż obok budynku MOPS w Oławie) ul. 3 maja 18 i/u.

Warunkiem ukończenia kursu jest: obecność na spotkaniach, pozytywne zaliczenie zadań domowych i zaliczenie testu końcowego.

Zapisy na zajęcia odbywają się po wstępnej rozmowie kwalifikującej. Więcej informacji pod numerem telefonu 513 832 939 ( poniedziałek- środa) lub adresem e-mail: psycholog@mopsolawa.pl

Script logo