Warsztaty dla rodziców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie zaprasza rodziców na bezpłatne warsztaty edukacyjne wzmacniające umiejętności wychowawcze.

Warsztaty skierowane są do rodzin objętych wsparciem pomocy społecznej w mieście Oława.

 

Zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym adresowane są w szczególności do tych rodziców, którzy chcą:

  • znaleźć rozwiązania dla codziennych problemów wychowawczych,

  • spojrzeć na rodzicielstwo z szerszej perspektywy,

  • zrozumieć świat przeżyć swojego dziecka,

  • rozwijać i poprawiać umiejętności komunikacyjne ze swoim dzieckiem,

  • pomóc dziecku by lepiej radziło sobie z własnymi uczuciami,

  • stosować metody wychowawcze oparte na współpracy i pozytywnym motywowaniu,

  • popracować nad poprawą kontaktu z dzieckiem poprzez budowanie więzi i rozwijanie relacji opartej na dialogu.

  • Zapisy w siedzibie Ośrodka przy ul. 3 Maja 18g/u, za pośrednictwem pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz kuratorów lub u osoby prowadzącej zajęcia – psychologa.

 

Script logo