Usługi opiekuńcze w okresie epidemii

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie informuje, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej od dnia 16 marca 2020 do odwołania - usługi opiekuńcze będą realizowane tylko u osób samotnych, chorych i niepełnosprawnych.

Rodziny posiadające osoby dotychczas objęte usługami opiekuńczymi PCK zobowiązane są do objęcia ich opieką we własnym zakresie,

Script logo