Terminy składania wniosków na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2021/2022

I N F O R M A C J A
dotycząca  terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2021/2022
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie informuje, że :
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych (tj. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy) na nowy okres zasiłkowy  będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2021r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2021r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się  o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2022r.
 
UWAGA: W przypadku złożenia wniosku w miesiącu grudzień, prawo do świadczeń ustala się  od miesiąca grudzień!
Wnioski i załączniki do wniosku mogą być składane :
za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – portal: empatia.mrpips.gov.pl,
osobiście w siedzibie MOPS w Oławie, ul. 3 GoMaja 18g/u w godzinach: w poniedziałek ,wtorek, czwartek  od  7.30:00 do 15.30, środa 7.30-17.00, piątek 7.30 -14.00
 
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2021r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2021r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

Script logo