Szkolenie z zakresu świadczenia usług na rzecz osób starszych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie zaprasza wszystkich zainteresowanych wolontariatem na dwudniowe szkolenie z zakresu świadczenia usług na rzecz osób starszych.

Wolontariat na rzecz osób starszych, objętych wsparciem  to bezpłatne, dobrowolne, świadome  działanie, bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem – rozmowy, wyjście na spacer, czasem pomoc w codziennych czynnościach  (nie pielęgnacyjnych!).
Szkolenie obejmuje m.in. następującą tematykę:

  • Formy współpracy z wolontariuszami i kwestie organizacyjno-prawne
  • Aspekty psychologiczne opieki nad osobami starszymi
  • Potrzeby i możliwości wsparcia seniorów oraz ich opiekunów
  • Komunikacja z osobą starszą
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna


Termin: 22.08.2018, godz. 11.30 - 15.00
23.08.2018, godz. 14.00 - 16.00

Miejsce: Sala Oławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, ul. 3 maja 18 i/u
(obok siedziby MOPS)
Po zakończonym szkoleniu każdy z obecnych otrzyma stosowny certyfikat.

Szkolenie dla wolontariuszy jest częścią projektu pn. „Dla mnie - dla Ciebie - dla Nas” - organizacja wolontariatu, realizowanego w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny o specjalności praca socjalna z osobami starszymi.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do MOPS  w Oławie
ul. 3 Maja 18g/u:
- pok. 20 (budynek B) , tel. 503 983 942
- pok. 10 (budynek A) tel. 515911433
e-mail: efs@mopsolawa.pl
od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 09.00 i od 13.00 do godz.15.00

Script logo