Stowarzyszenie INTRO - porozumienie

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Informujemy, że w dniu 07.11.2016r pomiędzy MOPS Oława a Stowarzyszeniem INTRO zostało zawarte porozumienie, którego celem jest zwiększenie dostępności do pomocy prawnej,psychologicznej i finansowej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin.

Więcej szczegółów bezpośrednio na stronach INTRO - www.intro.org.pl

Script logo