Sprzęt rehabilitacyjny od Malteser in Deutschland

Dzięki dobrej współpracy z Malteser in Deutschland, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Oławie udało się ponownie pozyskać około 40 sztuk używanego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. Został on przywieziony z Kỏthen 01.07.2017r. przez  pięcioosobową delegację Wolontariuszy - w składzie (P.T.):

Edyta Brăse,

Hartmut Liehr,

Yves Künzel,

Bernd Bareuther,

Armin Kensbock.

    Pozyskanym sprzętem rehabilitacyjnym dysponuje MOPS w Oławie. Będzie on w dalszym ciągu  wypożyczany bezpłatnie niepełnosprawnym, którzy zgłoszą taką potrzebę. Jest to już trzecia akcja pozyskiwania sprzętu rehabilitacyjnego, w której uczestniczy Oławski Ośrodek.

 

„Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu” - słowa naszego wielkiego rodaka, papieża Jana Pawła II, określają życiową postawę wielu osób, w tym Naszych zaprzyjaźnionych Wolontariuszy i za tę postawę, za dawanie siebie innym, pragnę serdecznie podziękować.


                                                             Ewa Romańczuk
                                                         Dyrektor MOPS Oława

Script logo