Spotkanie edukacyjne na temat psychologicznych uwarunkowań przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie zaprasza na spotkanie edukacyjne na temat

psychologicznych uwarunkowań przemocy w rodzinie,

zachowań przemocowych,

istniejących możliwości pomocy

oraz konsekwencji prawnych wyciąganych wobec osób stosujących przemoc.

Spotkanie będzie prowadzone przez psychologa oraz przedstawicieli Policji i Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oławie.

Organizator spotkania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie ul. 3 Maja 18g/u, Oława

Termin i miejsce: 03.12.2019 r., godz. 11:00 – Sala Konferencyjna MOPS w Oławie (przewidywany czas trwania spotkania: 2 godziny)

Script logo