Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie to problem, który dotknąć może każdą rodzinę niezależnie od statusu społecznego, posiadanych pieniędzy, wykształcenia, miejsca zamieszkania czy wieku. Sytuacja pandemii nasiliła przemoc domową. Statystyki za ubiegły rok niestety to potwierdzają. 80% ofiar to kobiety. Z badań przerowadzonych w 2018 roku przez CBOS wynika, iż 22% badanych zna osobiście kobietę doświadczająca przemocy, 12% kobiet deklarowało bicie przez partenra, a 91% sprawców podejrzanych o przemoc to mężczyźni....

pełna treść artykułu dostępna w załączonym pliku.

Script logo