Przemoc - kompendium wiedzy

Poradnik dla osób doznających przemocy w rodzinie

 

Instytucje, od których możesz uzyskać pomoc:

Znęcanie się nad rodziną należy do przestępstw ściganych z urzędu, czyli organy ścigania są zobowiązane do wszczęcia postępowania, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że doszło do przestępstwa. Do wszczęcia postępowania nie jest więc wymagana skarga osoby pokrzywdzonej.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. 3 Maja 18g/u  – pomaga w sprawach socjalnych, bytowych, prawnych i psychologicznych, udziela informacji na temat instytucji lokalnych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.

POLICJA, PROKURATURA w Oławie  – można tam złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się popełnionym na Twoją szkodę lub na szkodę Twoich bliskich i poprosić o udzielenie podstawowych informacji prawnych.

OCHRONA ZDROWIA placówki służby zdrowia na terenie Oławy –  można tam uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach, poprosić o pomoc lekarską, spytać o adresy specjalistycznych poradni lekarskich

KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W OŁAWIE - 
ul. Młyńska 12a – jeżeli przemocy w twoim domu towarzyszy picie alkoholu, możesz zwrócić się do nich z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŁAWIE ul. Kutrowskiego 31 a – pomaga w zakresie prawnym,  socjalnym, terapeutycznym.

PUNKTY KONSULTACYJNE - W punktach można uzyskać poradę i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, związanych z występowaniem uzależnień bądź przemocy.
Godziny funkcjonowania punktów konsultacyjnych (ul. Młyńska 12 a): 

PUNKT KONSUL. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, 
WSPARCIE DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE,
PUNKT KONSULTACYJNY - PROBLEMY ALKOHOLOWE,
PUNKT KONSULTACYJNY - PROBLEMY NARKOTYKOWE, 
PSYCHOLOG - PROBLEMY RODZINNE,  
PORADY PRAWNE - SPRAWY RODZINNE, UZALEŻNIENIA, PRZEMOC
po wcześniejszym umówieniu wizyty osobiście lub telefonicznie. Szczegółowe informacje oraz zapisy do specjalistów prowadzą pracownicy Wydziału Profilaktyki Uzależnień w godzinach pracy wydziału, tel. 71 303-55-70 , 71 303-55-71.

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie ul. 3 maja 18g/u funkcjonuje ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ tel. 71 -726-36-46

Script logo