Projekt socjalny - Organizacja wolontariatu

 

Na terenie Miasta Oława, przy udziale pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie oraz we współpracy z Urzędem Miejskim i Fundacją Atena został zrealizowany projekt socjalny pn. „Organizacja  wolontariatu na terenie miasta Oława – odpowiedzią na potrzeby osób starszych w zakresie usług opiekuńczych”, w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny – praca socjalna z osobami starszymi.
Projekt realizowany był w okresie od kwietnia do października 2018 r. Obejmował diagnozę potrzeb osób starszych, korzystających z wsparcia MOPS w formie usług opiekuńczych, nabór i  przeszkolenie wolontariuszy z  zakresu świadczenia usług na rzecz osób starszych oraz wspieranie i towarzyszenie wolontariuszy w domach podopiecznych.
Dzięki wsparciu zespołu projektowego wolontariusze mogli korzystać konsultacji psychologicznych, które były rodzajem superwizji związanej z trudnościami w pomaganiu innym.
W ramach realizowanego projektu pracownicy socjalni uczestniczyli również w szkoleniu dla koordynatorów wolontariatu opiekuńczego, zorganizowanego przez Fundację Hospicyjną z Gdańska w ramach projektu Fundacji Agory i Fundacji Hospicyjnej.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY SERDECZNIE DZIĘKUJE WOLONTARIUSZOM, SENIOROM – PODOPIECZNYM, DYREKCJI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, CZŁONKOM I ZARZĄDOWI FUNDACJI ATENA, URZĘDOWI MIEJSKIEMU W OŁAWIE, FUNDACJI HOSPICYJNEJ ORAZ TYM WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH CELÓW I DO ZREALIZOWANIA PROJEKTU.

Jednocześnie zapraszamy do kontaktu tych wszystkich, którzy czują w  sobie siłę, niezależnie od płci i wieku, aby dołączyć do naszego grona jako wolontariusz i pomagać innym lub są osobami starszymi, samotnymi lub potrzebującymi wsparcia wolontariusza.
Razem możemy pomóc sobie i innym, bo POMAGAĆ JEST WARTO!!!

 

Script logo