Projekt PRACUJEMY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do wzięcia udziału w Projekcie "Pracujemy!", który jest realizowany przez Stowarzyszenie "Niepełnosprawni dla Środowiska EKON".

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie zawodowe osób już pracujących.
Projekt jest kierowany do grupy: 1000 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia i 1000 osób niepełnosprawnych pracujących, którzy dzięki uczestnictwu w działaniach projektowych znacznie poprawią swoją sytuację na rynku.
Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne wsparcie podnoszące kompetencje zawodowe i społeczne a ścieżkę wsparcia określi Indywidualny Plan Działania stworzony dla tej osoby przez Trenera Pracy.

Script logo