Projekt Aktywność, zatrudnienie, satysfakcja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie organizowanym przez "Dolnośląskich Pracodawców" w partnerstwie z Fundacją "RAZEM" zatytułowanym "Aktywność, zatrudnienie, satysfakcja".
Celem głównym projektu jest kształtowanie umiejętności społeczno zawodowych 41 osób z województwa dolnośląskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rekrutacja prowadzona będzie w następujących terminach:
I runda – od 13.12.2021 r. do 22.12.2021 r.
II runda – od 10.01.2022 r. do 19.01.2022 r.
III runda – od 31.01.2022 r. do 09.02.2022 r.
IV runda – od 21.02.2022 r. do 02.03.2022 r.
V runda – od 14.03.2022 r. do 23.03.2022 r.

Script logo