Programy korekcyjno-edukacyjne

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oławie informuje, że od maja 2021 roku do października 2021 roku w naszym powiecie będzie realizowany program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie (mężczyzn).
Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc  w rodzinie mają na celu między innymi zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez zachowań agresywnych, uświadomienie czym jest przemoc i jakie skutki wywołuje u pozostałych członków rodziny, rozpoznawanie i zarządzanie emocjami oraz kształtowanie pozytywnych postaw a w szczególności poczucia odpowiedzialności za własne czyny.

Adresatami zajęć są głównie osoby wobec których została wdrożona procedura „Niebieskiej Karty” a także skazane za występek art. 207 kk § 1.

Zachęcamy także te osoby, które same dostrzegają u siebie problem nie radzenia sobie z przemocą, a chciały by to zmienić.

Program jest realizowany w formie zajęć indywidualnych i grupowych w systemie otwartym – dołączenie do grupy jest możliwe na każdym etapie.

Adres realizatora: Pl. Zamkowy 17, 55-200 Oława, w budynku Domu Dziecka w Oławie (domofon nr 2), I piętro, pokój 101. Zajęcia grupowe odbywać się będą w godzinach popołudniowych.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się pod numerami:
tel. 508 719 706,  tel. 512 12 50 50

Script logo