PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że od marca 2017 roku w naszym powiecie będzie realizowany program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie (mężczyzn).
    Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie będą miały na celu między innymi zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez zachowań agresywnych, uświadomienie czym jest przemoc i jakie skutki wywołuje u pozostałych członków rodziny, rozpoznawanie i zarządzanie emocjami oraz  kształtowanie pozytywnych postaw a w szczególności poczucia odpowiedzialności     za własne czyny.
    Adresatami zajęć są głównie osoby wobec których została wdrożona procedura „Niebieskiej Karty”. Zachęcamy także te osoby, które same dostrzegają u siebie problem nie radzenia sobie z przemocą, a chciały by to zmienić.
    Program będzie realizowany w formie zajęć indywidualnych    i grupowych w systemie otwartym – dołączenie do grupy jest możliwe  na każdym etapie.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z osobami prowadzącymi, tj. Dariuszem Święsem i Małgorzatą Teuchman-Olszewską 
tel. 71 303 62 95 lub 663 661 038
pok.  105, I piętro budynku Domu Dziecka w Oławie, Pl. Zamkowy nr 17  

Script logo