Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie informuje o  realizacji  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO w wysokości 413.737,50 zł
    Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników można składać w tutejszym Ośrodku do dnia 15.03.2022 r. (data wpływu do Ośrodka).
    W rekrutacji będą brane pod uwagę również wszystkie dotychczas złożone karty zgłoszenia kandydatów na uczestników (do edycji Programu na rok 2022). Udział w Programie dla uczestników jest bezpłatny.
    Wnioski do Programu można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie przy ul. 3 Maja 18 g/u (budynek A) lub ze strony internetowej MOPS: http://www.mopsolawa.pl/. Bliższych informacji udziela pracownik Ośrodka pod nr tel. 503-983-942.
    Po weryfikacji złożonych wniosków uczestnicy i asystenci zostaną pisemnie poinformowani o zakwalifikowaniu, bądź niezakwalifikowaniu do Programu.

Pełna treść ogłoszenia oraz Karta zgłoszenia dostępne są w załaczeniu

Script logo