Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Oława, 31.10.2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  
    Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, otrzymanych od Ministra.
    Uczestnicy Programu nie ponoszą żadnych odpłatności za świadczone na ich rzecz usługi asystencji osobistej.
    Wszystkie osoby zainteresowane tą formą wsparcia proszone są o skontaktowanie się z pracownikami tutejszego Ośrodka bezpośrednio w siedzibie MOPS w Oławie przy ul. 3 Maja 18 g/u (pokój nr 12) lub pod nr tel. 503-983-942 w terminie do 04.11.2022 r.
Pełna treść ogłoszenia w załączeniu

Script logo