Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie informuje, że dysponuje wolnymi miejscami dla osób niepełnosprawnych w realizowanym Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022,

finansowanym ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO w wysokości 413.737,50 zł.
    Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników można składać w tutejszym Ośrodku do dnia 29.04.2022 r. (data wpływu do Ośrodka).
    Udział w Programie dla uczestników jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonych plikach

Script logo