Poszukiowani wolontariusze

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie poszukuje wolontariuszy do realizacji recept oraz innych potrzeb osób znajdujących się w trudnej sytuacji spowodowanej zagrożeniem epidemiologicznym COVID – 19.

W powyższej sprawie należy kontaktować się z tut. Ośrodkiem pod numerem telefonu 71-726-36-46

Script logo