Poradnik dla osób doznających przemocy w rodzinie

instytucje,od których możesz uzyskać pomoc:

Znęcanie się nad rodziną należy do przestępstw ściganych z urzędu, czyli organy ścigania są zobowiązane do wszczęcia postępowania, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że doszło do przestępstwa. Do wszczęcia postępowania nie jest więc wymagana skarga osoby pokrzywdzonej.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. 3 Maja 18g/u  – pomaga w sprawach socjalnych, bytowych, prawnych i psychologicznych, udziela informacji na temat instytucji lokalnych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.

POLICJA, PROKURATURA w Oławie  – można tam złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się popełnionym na Twoją szkodę lub na szkodę Twoich bliskich i poprosić o udzielenie podstawowych informacji prawnych.

OCHRONA ZDROWIA placówki służby zdrowia na terenie Oławy –  można tam uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach, poprosić o pomoc lekarską, spytać o adresy specjalistycznych poradni lekarskich

KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W OŁAWIE -
ul. Młyńska 12a – jeżeli przemocy w twoim domu towarzyszy picie alkoholu, możesz zwrócić się do nich z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŁAWIE ul. 3 Maja 1 – pomaga
w zakresie prawnym,  socjalnym, terapeutycznym.

PUNKTY KONSULTACYJNE - W punktach można uzyskać poradę i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, związanych z występowaniem uzależnień bądź przemocy.
Godziny funkcjonowania punktów konsultacyjnych (ul. Młyńska 12 a):

PUNKT KONSUL. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE - pok. nr 2
poniedziałek 15.00 - 18.00
czwartek 16.00 - 19.00

WSPARCIE DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE - pok. nr 5
wtorek 16.00 - 19.00

PUNKT KONSULTACYJNY - PROBLEMY ALKOHOLOWE - pok. nr 2
czwartek 15.30 - 17.00

PUNKT KONSULTACYJNY - PROBLEMY NARKOTYKOWE - pok. nr 5
środa 15.00 - 18.30

PSYCHOLOG - PROBLEMY RODZINNE - pok. nr 5
poniedziałek 12.30 - 18.30
po wcześniejszym umówieniu wizyty.

PORADY PRAWNE - SPRAWY RODZINNE, UZALEŻNIENIA, PRZEMOC - pok. nr 5
piątek 15.00 - 18.00
po wcześniejszym umówieniu wizyty osobiście lub telefonicznie.


Szczegółowe informacje oraz zapisy do specjalistów prowadzą pracownicy Wydziału Profilaktyki Uzależnień w godzinach pracy wydziału, tel. 71 313 25 17.

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie ul. 3 maja 18g/u funkcjonuje ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE tel. 71 -726-36-46

POMOCY MOŻESZ TAKŻE SZUKAĆ POD NUMEREM TELEFONU „Niebieska Linia”

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
801 120 002
Policyjny Telefon Zaufania
800 120 226


Funkcjonowanie telefonu "Niebieska Linia"

Dyżury Telefoniczne (psychologowie, pedagodzy, konsultanci ds. przemocy)
tel. 801 12-00-02
poniedziałek - sobota, godz. 8-22
niedziela i święta, godz. 8-16


Telefoniczne Dyżury Prawne

tel. 22 666-28-50
poniedziałek, godz. 17.00-21.00
wtorek, godz. 17.00-21.00

tel. 801 12-00-02
środa, godz. 18.00 – 22.00

Script logo