POMOC OSOBOM BEZDOMNYM

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM

 

            Jak co roku w okresie zimowym pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Oławie i Straży Miejskiej w Oławie patrolują miejsca, gdzie potencjalnie mogą przebywać osoby bezdomne w celu udzielenia im pomocy oraz niezbędnych informacji, w tym w zakresie miejsc ewentualnego schronienia.

            Działania te mają zapobiec niebezpiecznym zdarzeniom z udziałem osób najbardziej potrzebujących. Bezdomni potrzebują teraz naszej szczególnej uwagi.

            Jeżeli wiesz, gdzie przebywają osoby wymagające wsparcia, poinformuj o tym instytucje zajmujące się pomocą:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie  -  tel. 71 726 36 46

Komenda Powiatowa Policji – tel. 47 87 272 00, 47 87 272 22 (dyżurny)

Straż Miejska w Oławie – tel. 71 301 12 22

 

 

 

 

 

Script logo