Plan bezpieczeństwa dla osoby doznającej przemocy

 

 

PLAN BEZPIECZEŃSTWA

dla osoby doznającej przemocy domowej

Plan bezpieczeństwa to opracowany sposób postępowania w przypadku kolejnego zagrożenia aktem przemocy. Przygotowanie go pomoże Ci działać w stresie, aby skutecznie zapewnić bezpieczeństwo sobie i dzieciom.

 

NIEZBĘDNIK:

 1. Baza pomocowych numerów telefonu:
  1. Policja / Pogotowie
   • telefon ogólnopolski - 112
   • oficer dyżurny KPP w Oławie – 478 727 222; 478 727 200
  2. Niebieska Linia – 800 120 002
  3. Telefonu Zaufania dla Mężczyzn – 608 271 402
  4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie - 71 726 36 46
  5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie - 71 381 22 51
  6. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach – 71 381 15 12
  7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   w Domaniowie – 71 301 73 73; 513 708 216
  8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie/Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oławie – 71 303 62 95
  9. Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy
   w Jelczu-Laskowicach – 607 239 485
  10. Bliscy:………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Plan działania na wypadek występowania przemocy domowej:
  1. w razie wystąpienia aktu przemocy domowej (rozpoznania symptomów, eskalację) – zawiadom Policję (112).
  2. o swojej sytuacji poinformuj bliskie Ci osoby, którym ufasz (rodzinę, sąsiadów, przyjaciół) – ich pomoc może być bardzo ważna. Poproś ich, by
   w chwili zagrożenia wzywali Policję.
  3. ustal z nimi specyficzny sygnał (np. SMS, pukanie, hasło), który powiadomi ich
   o tym, że Ty i Twoje dzieci jesteście w niebezpieczeństwie i potrzebna jest ich pomoc lub wezwanie Policji.
  4. porozmawiaj z dziećmi – powinny być przygotowane na możliwe zdarzenia przemocy (gotowe do opuszczenia mieszkania bądź poinformowania służ). Naucz ich wzywania Policji i dawania znaków sąsiadom. Wyjaśnij dzieciom, że to, co się dzieje – to nie ich wina. 

PAMIĘTAJ!: na podstawie konwencji stambulskiej (preambuła) dziecko będące świadkiem przemocy jest traktowane jako osoba doznająca przemocy.

  1. określ miejsce, do którego możesz się udać, jeśli będziesz musiał/musiała odejść. 
  2. przygotuj torbę z niezbędnymi rzeczami (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, gotówkę, karty płatnicze, telefon komórkowy, ładowarka do telefonu, klucze do mieszkania/samochodu/pracy, lekarstwa i recepty, notes z adresami
   i numerami telefonów, ubrania dla siebie i dzieci). Schowaj ją w miejscu nieznanym dla osoby stosującej przemoc domową, ale łatwo dostępnym dla Ciebie.
  3. zrób kopię ważnych dokumentów. Przechowuj je w niedostępnym bądź nieznanym dla osoby stosującej przemoc domową miejscu.
  4. zabezpiecz środki finansowe na wypadek potrzeby opuszczenia mieszkania (gotówkę, karty płatnicze, rachunek bankowy).
  5. gdy przyjedzie Policja, a Ty boisz się o siebie i dzieci – domagaj się, aby osoba stosująca przemoc domową została zatrzymana, bądź nałożony został nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się na okres do 2 tygodni (na podstawie art. 11a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej; art. 15aa Ustawy o Policji).
  6. w razie opuszczenia mieszkania przez Ciebie lub osobę stosującą przemoc domową – zabezpiecz dzieci: poinformuj szkołę o sytuacji, ustal kto może odbierać dzieci, poproś o informację w razie pojawienia się osoby stosującej przemoc domową na terenie szkoły.

 

 1. Plan opuszczenia mieszkania w razie zauważenia zbliżania się aktu przemocy:
  1. ustal najkrótszą drogę opuszczenia mieszkania. Pamiętaj, by rzeczy, które chcesz zabrać ze sobą były dla Ciebie łatwo dostępne.
  2. jeśli atak osoby stosującej przemoc domową wydaje się nieunikniony – udaj się do pokoju bądź w inne bezpieczne miejsce, z którego będziesz mógł/mogła się wydostać. 

pastedGraphic.png

*Miejsce na przygotowanie planu ewakuacji - rozrysuj plan domu, zaznacz najkrótszą drogę ucieczki i miejsca, w których możesz schować najważniejsze rzeczy.

 

 

 

 

 

 

 1. Jak rozpoznać sygnały ostrzegawcze wskazujące na zbliżający się akt przemocy?
  1. Zastanów się – jak zachowuje się osoba stosująca przemoc domową, kiedy zbliża się niebezpieczeństwo z jej strony?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Zastanów się jak reaguje osoba stosująca przemoc domową – co może pomóc rozładować zagrażającą sytuację?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Warto zanotować przebieg zdarzeń przemocowych – pamięć bywa zawodna!
  1. Kto Cię skrzywdził? ………………………………………………………......
  2. Kiedy? ( Data: …………………………… Godzina: ………………………..)
  3. Na czym polegała przemoc (przebieg sytuacji)?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Kto był świadkiem? ………………………………………………………….

 

 

Pamiętaj!!!

Za przemoc zawsze odpowiedzialna jest osoba stosująca przemoc domową!

 

 

 

 

*PLAN BEZPIECZEŃSTWA dla osoby doznającej przemocy domowej został opracowany przez psychologów Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oławie: Angelikę Grabowską i Krzysztofa Janickiego.

Script logo