Otwarte spotkanie edukacyjne - przemoc w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie  zaprasza na otwarte spotkanie edukacyjne, które będzie prowadzone przez psychologa oraz policjanta na temat istniejących możliwości pomocy w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie oraz konsekwencji prawnych dla osób stosujących przemoc wobec innych a także dla osób dotkniętych przemocą.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną ponadto stereotypy funkcjonujące w obszarze przemocy w rodzinie.

Organizator spotkania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie ul. 3 Maja 18g/u, Oława
Termin i miejsce: 25.11.2019 r., godz. 11:00 – Sala Konferencyjna MOPS w Oławie

Przewidywany czas trwania spotkania: 2 godziny.

Zaproszenie jest kierowane do wszystkich osób.

 

Script logo