Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Oława, 31.10.2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, który będzie realizowany od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
    Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, otrzymanych od Ministra.
    Uczestnik Programu, któremu przyznana zostanie pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.
    Wszystkie osoby zainteresowane tą formą wsparcia proszone są o skontaktowanie się z pracownikami tutejszego Ośrodka bezpośrednio w siedzibie MOPS w Oławie przy ul. 3 Maja 18 g/u (pokój nr 12) lub pod nr tel. 503-983-942 w terminie do 04.11.2022 r.

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.

Script logo