Opaski bezpieczeństwa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie informuje, że w związku z  ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomieniem Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, tutejszy Ośrodek planuje przystąpić do realizacji Modułu II tego Programu, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.
W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które zakłada się na nadgarstek. Adresatami Programu są osoby mające problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.
"Opaski bezpieczeństwa" wyposażone będą w co najmniej trzy z następujących funkcji:
 przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
· detektor upadku,
· czujnik zdjęcia opaski,
· lokalizator GPS,
· funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
· funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

"Opaska bezpieczeństwa" będzie połączona z całodobowym centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.
„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, które czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Beneficjenci Programu nie ponoszą żadnych kosztów.
Prosimy o pilne zgłaszanie chęci uczestnictwa w Programie.

KONTAKT:
e-mail: j.karas@mopsolawa.pl
telefon: 503-983-942

Script logo