Nieodpłatne maseczki wielokrotnego użytku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie będzie wydawać nieodpłatnie maseczki od czwartku 16 kwietnia 2020r.

Fundacja Atena przekazała maseczki bezpłatnie, w ramach współpracy przy realizacji projektu socjalnego „Młodsi, starsi – wspieramy się w kryzysie”.

Informujemy, że w pierwszej kolejności maseczki będą przekazywane seniorom i ich opiekunom.
Wraz z maseczką mieszkańcy otrzymają instrukcję jak dbać o jej sterylność.

Maseczki wydawane będą przy budynku A MOPS w Oławie, ul. 3 Maja 18g/u. codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 9.30              do wyczerpania zapasów.
Obecnie MOPS posiada 350 sztuk maseczek.

Przypominamy, że według przepisów aktualnie obowiązujących,  od 16 kwietnia każdy przebywający w przestrzeni publicznej jest zobowiązany do noszenia maseczki lub innego materiału zakrywającego usta i nos.

Script logo