MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Oławie informuje, że w tej chwili trwają jeszcze prace nad projektem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w 2024 r. Rozporządzenie to określi nowy wzór wniosku o dodatek osłonowy,

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  w Oławie informuje, że w tej chwili trwają jeszcze prace nad projektem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska  w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego  w 2024 r.

Rozporządzenie to określi nowy wzór wniosku  o dodatek osłonowy, 

Jednocześnie straci moc rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie wzoru wniosku  o wypłatę dodatku osłonowego w 2022 (Dz. U. poz. 374).  

Informujemy, że złożenie  wniosku o dodatek osłonowy na nieobowiązujących wzorach, będzie skutkowało koniecznością ponownego złożenia wniosku na prawidłowym druku.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia.

Script logo