Kryteria dochodowe 2022

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują zweryfikowane kryteria dochodowe
oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej . Wysokość
kryteriów oraz świadczeń wskazana jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z
dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych
oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, do którego link
znajduje się poniżej.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001296/O/D20211296.pdf

Script logo