Korpus wsparcia seniorów - Moduł II

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie zamierza przystąpić do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023– Moduł II
Cel:
Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresaci programu:
Mieszkańcy miasta Oławy w wieku 65 i więcej lat, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom

Opis Usługi:
udostępnienie seniorom tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy
z następujących funkcji:
przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
detektor upadku,
czujnik zdjęcia opaski,
lokalizator GPS,
funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu do dnia 20 lutego 2023r.
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oławie przy ul. 3 maja 18g/u,

kontakt:
nr telefonu : 71 72 63 646
e-mail: mopsolawa@poczta.onet.pl

Script logo