Kolejna partia sprzętu rehabilitacyjnego od Malteser in Deutschland

2018-07-09

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie obejmuje wsparciem różne grupy osób niepełnosprawnych. Choć pakiet świadczeń pieniężnych jest dość szeroki przyznane świadczenia pieniężne nie zawsze pozwalają  ich beneficjentom na zaspokojenie tej ważnej potrzeby, jaką jest posiadanie, bądź możliwość użytkowania, średniej klasy sprzętu rehabilitacyjnego, zwłaszcza łóżek rehabilitacyjnych.
     Od trzech lat, dzięki kontaktom z przedstawicielem  Malteser in Deutschland  w Niemczech- Panią Edytą Brăse, MOPS w Oławie pozyskuje używany sprzęt rehabilitacyjny z Kỏthen (w ograniczonym zakresie, tj. wózki, kule, chodziki,łóżka rehabilitacyjne). Jest on wypożyczany bez opłat w formie umowy użyczenia. Sprzęt ten zaspokaja  część potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej w tym zakresie.
     Do chwili obecnej  zawarto 32 umowy użyczeń na wypożyczenie wózków inwalidzkich i chodzików.
 W dniu 07.07.2018r Malteser in Deutschland po raz kolejny przekazała Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Oławie  sprzęt , który został dostarczony przez  pięcioosobową delegację Wolontariuszy.
      9 lipca Maltańska Służba Medyczna gościła  w Urzędzie Miasta. Podczas spotkania podziękowano wszystkim za bezinteresowną pomoc na rzecz społeczności Oławskiej.  
    Wolontariuszom za ich aktywność i zaangażowanie dziękowały: Zastępca  Burmistrza Miasta Oławy Małgorzata Pasierbowicz oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Romańczuk.

Script logo