Informatory dla osób doznających przemocy w rodzinie

W załączeniu przedstawiamy Państwu informatory dotyczące ośrodków edukacji i wsparcia

oraz skrót do strony Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

https://www.duw.pl/pl/urzad/przeciwdzialanie-przemo/osoby-doznajace-przemoc/9495,poradniki.html

Script logo