Informacje

BEZPŁATNE ZDJĘCIA DO DOWODU DLA OSÓB Z UKRAINY

Miejsce wykonania : Ośrodek Kultury w Oławie
                     ul. 11 Listopada 27

Kiedy ? :  wtorek 12.00 – 16.30 i środa 13.00 – 14.30

POMOC PSYCHOLOGICZNĄ
 znajdziesz na stronie : mindgram.com.pl


БЕЗКОШТОВНІ ФОТОГРАФІКИ ДЛЯ ДОВІДЖЕННЯ ДЛЯ ОСОБІВ З УКРАЇНИ
Місце виступу: Культурний центр в Олаві
           вул. 11 Listopada 27
Коли ? : вівторок 12.00 - 16.30 і середа 13.00 - 14.30

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА
 можна знайти за адресою: mindgram.com.pl

 

BEZKOSHTOVNI FOTOHRAFIKY DLYA DOVIDZHENNYA DLYA OSOBIV Z UKRAYINY

Mistse vystupu: Kulʹturnyy tsentr v Olavi
              vul. 11 Listopada 27

Koly ? : vivtorok 12.00 - 16.30 i sereda 13.00 - 14.30

PSYKHOLOHICHNA DOPOMOHA
 mozhna znayty za adresoyu: mindgram.com.pl

 

Script logo