Grupa wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie zaprasza do udziału w spotkaniach GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB W KRYZYSIE EMOCJONALNYM, realizowanych poprzez regularne spotkania dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. To przestrzeń  dla osób przeżywających stratę np. kogoś bliskiego, zmagających się z myślami samobójczymi lub utratą sensu życia. To także miejsce dla tych, którzy przebyli tę ciężką drogę i chcą wspomóc innych swoim doświadczeniem. Można spotkać tutaj osoby, które mają podobne przeżycia.
Głównym celem tych spotkań jest uzyskanie wsparcia emocjonalnego a także zwalczenie bezradności, samotności, obniżenie napięć, wymiana informacji i doświadczeń oraz uzyskanie wiedzy a także zyskanie poczucia akceptacji. Uczestnicy grupy dzielą się swoimi doświadczeniami, uczuciami, przeżyciami, wątpliwościami, bez obawy przed krytyczną, oceną lub radami. Jeżeli uczestnicy grupy nie są gotowi by mówić o sobie, słuchają innych i czerpią z ich doświadczeń. Uczestnictwo w takiej grupie daje szansę zrozumieć siebie oraz własne potrzeby, dać poczucie przynależności do społeczności posiadającej podobne problemy, uzmysłowić, że nie jest się osamotnionym w przeżywaniu kryzysu. To również szansa by odnaleźć swoje mocne strony i w związku z tym odkryć sposób na zmianę swojej sytuacji życiowej.
Tematyka poruszana na spotkaniach będzie dostosowana do pojawiających się potrzeb uczestników grupy.

Spotkania będą się odbywać cyklicznie, w każdy czwartek od godz. 14.00 do 15.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie.

Pierwsze spotkanie o charakterze organizacyjno -integracyjnym odbędzie się w dniu 02.08.2018 r. o godzinie 14.00. w sali OCRS w Oławie przy   ul. 3 Maja 18 i/u (obok budynku MOPS). Spotkania prowadzić będzie psycholog, psychoterapeuta Jolanta Żak-Kościuk.

Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolne i bezpłatne. Można dołączyć do grupy w każdym momencie.

Informacji o grupie można uzyskać pod nr tel. 513 832 939 lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pok. 22 przy ul. 3 Maja 18g/u bądź w sekretariacie Ośrodka tel:71 726 36 46.
Uczestnictwo w grupie jest dedykowane dorosłym mieszkańcom Miasta Oława.

Script logo