Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie zaprasza do udziału w spotkaniach GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY z elementami psychoedukacji. To działania ukierunkowane na edukację dotyczącą zjawiska przemocy, jego skutków psychologicznych i prawnych.
Grupa wsparcia to regularne spotkania osób doświadczających przemocy w rodzinie lub osób po  przeżyciach tego rodzaju. Celem tych spotkań jest zwalczenie bezradności wobec przemocy, wymiana informacji i doświadczeń oraz uzyskanie wiedzy, wsparcia emocjonalnego a także zyskanie poczucia akceptacji. Uczestnicy grupy wsparcia dzielą się swoimi doświadczeniami, uczuciami, przeżyciami, wątpliwościami, bez obawy przed krytyczną oceną lub radami. Jeżeli uczestnicy grupy nie są gotowi by mówić o sobie, słuchają innych i czerpią z ich doświadczeń. Uczestnictwo w takiej grupie daje szansę zrozumieć siebie oraz własne potrzeby, odnaleźć swoje mocne strony i w związku z tym odkryć sposób na zmianę swojej sytuacji życiowej.
Tematyka poruszana na spotkaniach będzie dostosowana do pojawiających się potrzeb uczestników grupy.

Spotkania będą się odbywać cyklicznie, w każdy wtorek od godz. 14.00 do 15.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie.

Pierwsze spotkanie o charakterze organizacyjno -integracyjnym odbędzie się w dniu 31.07.2018 r. o godzinie 14.00. w sali OCRS w Oławie przy ul. 3 Maja 18 i/u (obok budynku MOPS).

Spotkania prowadzić będzie psycholog, psychoterapeuta Jolanta Żak-Kościuk.

Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolne i bezpłatne. Można dołączyć do grupy w każdym momencie.

Informacji o grupie można uzyskać pod nr tel. 513 832 939 lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pok. 22 przy ul. 3 Maja 18g/u bądź w sekretariacie Ośrodka tel:71 726 36 46.
Uczestnictwo w grupie jest dedykowane dorosłym mieszkańcom Miasta Oława.

Script logo