Dzień Pracownika Socjalnego 2021

Z okazji Święta Pracownika Socjalnego wszystkim Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie składam serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania za zaangażowanie w wypełnianiu tej ważnej roli społecznej.

Życzę, aby niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, przynosiło radość i satysfakcję, aby każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz był źródłem motywacji do dalszych wysiłków i osiągania zamierzonych celów. 

Jednocześnie dziękuję za trud, zaangażowanie i włożone serce w realizowanie działań na rzecz potrzebujących wsparcia.

Życzę dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak również osobistym.


                                                                                                                       Ewa Romańczuk
                                                                                    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Script logo