Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy
Jest to nowe świadczenie pomocowe uzależnione od dochodu i będzie stanowiło wsparcie dla najbardziej potrzebujących w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Beneficjentami tej formy pomocy społecznej będą gospodarstwa domowe, które mają przeciętne miesięczne dochody nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek będzie wypłacany dwa razy do roku: do 31 marca 2022 r., oraz do 2 grudnia 2022 r. Przysługuje za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób). W sytuacji gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków to wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25 proc.
Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.
Ustawa w sprawie dodatku osłonowego weszła w życie 4 stycznia 2022 r. Opublikowano również rozporządzenie, które określa wzór wniosku o dodatek osłonowy. Wniosek będzie można złożyć w najbliższej gminie.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że uruchomiono specjalną infolinię na temat dodatku osłonowego. Będzie on działała od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerem telefonu +48223691444.
W załącznikach ustawa i nowy wzór wniosku o dodatek osłonowy.

 

Script logo