Depresja u dzieci

Depresja  jest chorobą i należy ją odróżnić od przejściowego przygnębienia, obniżonego nastroju czy krótkotrwałej reakcji     na trudną sytuację. Szacuje się, że od 10
do 15%  młodzieży cierpi z powodu zaburzeń depresyjnych, a niektóre dane wskazują, że objawy depresyjne można stwierdzić nawet u co trzeciego nastolatka.

Zachęcamy do zapoznania się z załączoną informacją.

Script logo