Bon Energetyczny

Bon energetyczny

 

Gospodarstwa domowe od dnia 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2024 r.o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, będą mogły składać wnioski o bon energetyczny - jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych o niższych dochodach.

 

Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

      jednoosobowym będzie przysługiwało wsparcie - 300 zł,

       dwu- i trzyosobowym - 400 zł,

       cztero- do pięcioosobowym - 500 zł,

       sześcioosobowym i większym - 600 zł.

 

 

 

Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane będą źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, wartość bonu energetycznego wzrośnie o 100 proc. W zależności od wielkości gospodarstwa wyniesie zatem od 600 do 1200 zł.

Przy wypłacie bonu obowiązywać będą dwa progi dochodowe:

      do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych,

       do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie też zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego wartość będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia.

 

 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 7 tej ustawy, Minister Klimatu i Środowiska przygotował wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego, który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej:

 

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-bonu-energetycznego/

Script logo